Persondatapolitik hos Cibuz Madstudie

Vi opsamler følgende oplysninger om dig:

Navn, telefonnr og e-mail.

Vores formål med opsamlingen:

Når du kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver: navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr samt selve grunden til at du henvender dig.
Formålet er, at vi kan kommunikere med dig i forhold til din konkrete henvendelse.

Dine oplysninger videregives ikke til tredje part.

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi har om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til cibuz@cibuz.dk Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Oplysninger indsamlet under din henvendelse til os slettes senest en måned efter endt kommunikation

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.